சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு
இனிப்பான செய்திகள்

ISBN: 9781370663736
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இனிப்பான செய்திகள்

Download Links
Google Playbooks: http://bit.ly/sarkarai-ebook
Kobo Books: http://bit.ly/2J9FcRD
Barnes and Noble: http://bit.ly/2J71XWh
Smashwords: http://bit.ly/2EC7wcE
Apple iBookstore
(Also available other ebook stores)


வணக்கம்!
எல்லா புகழும், இந்த நூலை எழுத தூண்டி, இந்த நூலை எழுத வழிகாட்டி, ஆற்றலை அளித்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கே உரித்தாகட்டும்.

என்னை பொறுத்தமட்டில், இனிப்புநீர், நீரிழிவு அல்லது சர்க்கரை நோய் என்ற நோயே இந்த உலகில் கிடையாது. நான் மட்டுமல்ல மனித உடலை முழுமையாக அறிந்த எல்லா அறிஞர்களும் இதைத்தான் கூறுகின்றனர்.

உண்மையை சொல்வதானால் சர்க்கரை நோய் என்பது வியாபார நோக்கத்தோடு மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நோயே ஒழிய உண்மையான நோய் கிடையாது. ஆங்கிலத்தில் “Man made diseases” என்று அழைக்கபடும் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல நோய்களில் சர்க்கரை நோயும் ஒன்று. “Man made diseases” என்று இணையதளத்தில் தேடினால் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பல நோய்களின் விவரங்கள் வெளிவரும்.

நோய்கள் பற்றி படிக்கும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும். மருந்தோ மருத்துவமோ மனிதனின் நோய்களை மட்டுமே குணப்படுத்த முடியும். நோய்களின் அறிகுறிகளை குணப்படுத்த முடியாது. ஆங்கில மருத்துவம் செய்யும் மிகப் பெரிய தவறுகளில் ஒன்று மனிதனின் உண்மையான நோய்களை அறிந்து கொள்ளாமல், நோய்களை உணர்த்த உடல் வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகளுக்கு வைத்தியம் பார்ப்பது.

விரைவாக குணமாகலாம் அல்லது தாமதமாக குணமாகலாம் ஆனால் உண்மையான நோய் என்றால் நிச்சயமாக குணமாக வேண்டும். எந்த மருத்துவத்திலாவது நோயை குணப்படுத்த முடியவில்லை என்றாலோ அல்லது வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தாலோ ஒன்றை மட்டும் தெளிவாக புரிந்துகொள்ளுங்கள். ஒன்று உங்களுக்கு தொந்தரவை தருவது ஒரு உண்மையான நோயில்லை, அது நோயின் அறிகுறி மட்டுமே. அல்லது நீங்கள் சாப்பிடுவது உண்மையான நோயை தீர்க்ககூடிய மருந்தில்லை.

உண்மையான நோயாக இருந்தால், அந்த நோய்க்கு தக்க மருத்துவம் பார்த்தால் அந்த நோய் நிச்சயமாக குணமாக வேண்டும். ஆக தாமதமாக ஆறு மாதங்களுக்கு வைத்தியம் பார்த்தும் ஒரு நோய் குறையவில்லை என்றால்; அந்த மருத்துவத்தில் ஏதோ ஒரு தவறு நடக்கிறது என்பதை மட்டும் தெளிவாக புரிந்துகொள்ளுங்கள். வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு நோயாளியை மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட சொல்வது, ஒரு வியாபார நோக்கம் மட்டுமே ஒழிய மருத்துவமில்லை. மருந்து மாத்திரை நிறுவனங்கள் பணம் சம்பாதிபதற்காக உங்கள் உடல் நலத்தை கெடுத்துகொள்ளாதீர்கள்.

இந்த நூலை தெளிவாகவும் பொறுமையாகவும் வாசித்து, நூலின் கருத்துக்களை புரிந்துகொள்ளுங்கள். புரிந்தவற்றை உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

நோயைகண்டு பயம் கொள்ளாதீர்கள். மருத்துவமோ தீர்வோ இல்லாத நோயே இந்த உலகில் கிடையாது. வியாபாரிகளிடம் சிக்கி உங்கள் உடலையும் பொருளையும் வீணாக்காதீர்கள். இந்த நூலில் கூறப்பட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் சர்க்கரை நோயை முற்றாக குணபடுத்தலாம்.

இந்த நூலில் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்துகள் புரியவில்லை என்றால் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

ராஜா முகமது காசிம்
(Natural Healer, Reiki Master, Acupuncturist)


சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இனிப்பான செய்திகள்
Download Links
Google Playbooks: http://bit.ly/sarkarai-ebook
Kobo Books: http://bit.ly/2J9FcRD
Barnes and Noble: http://bit.ly/2J71XWh
Smashwords: http://bit.ly/2EC7wcE
Apple iBookstore
(Also available other ebook stores)


Ebook - Holistic Reiki
Laman ebook - https://reiki-johor.blogspot.com

Link muat turun
Google Playbooks: http://bit.ly/2IIBmi3
Apple iBookstore:
Kobo Books: http://bit.ly/2JYKnFt
Barnes and Noble: http://bit.ly/2JWY2wz
Smashwords: http://bit.ly/2IICL8j

Pengenalan kepada buku
Buku ini merupakan sebuah buku panduan bagi sesiapa yang ingin mengenali ilmu Reiki. Buku ini boleh diguna pakai untuk mengenali dan memahami Reiki secara mendalam tetapi apabila ingin mengamalkan; melatih dan ingin mendapatkan manfaat yang sempurna; Reiki harus dilatih setelah menerima attunement daripada seorang Reiki Master.

Buku ini merangkumi panduan bagi mengekalkan kesihatan, mengembalikan kesihatan pesakit, memperolehi ketenangan jiwa, mengekalkan energi, memulihkan aura, membaiki keadaan ekonomi, membaiki hubungan keluarga dan sebagainya.

Sila baca buku ini berulang kali dan mengumpul ilmu yang berkaitan dari sumber-sumber yang lain. Mengamalkan latihan-latihan yang diberikan dalam buku ini. Memperhatikan perubahan yang berlaku dalam tenaga badan, minda, kesihatan, dan kehidupan anda. Kesedaran dan kefahaman tentang Reiki akan meningkatkan kehidupan anda ke tahap berikutnya.

Senarai tajuk Kandungan
 1. Pengenalan kepada buku
 2. Pengasas Reiki
 3. Reiki di Tokyo, Japan
 4. Reiki di barat
 5. Apa itu Reiki?
 6. Maksud perkataan Reiki
 7. Kenapa harus belajar Reiki
 8. Reiki merupakan tenaga pintar
 9. Kegunaan Reiki
 10. Prinsip hidup asas Reiki Usui
 11. Holistic Reiki
 12. Prinsip hidup Holistic Reiki
 13. Badan manusia
 14. Apa Itu chakra?
 15. Chakra dan fungsinya
 16. Tenaga Kundalini
 17. Aura
 18. Energi (Tenaga)
 19. Energi Reiki
 20. Jenis energi (tenaga)
 21. Bagaimana Reiki berfungsi
 22. Kaedah menerima energi positif
 23. Punca manusia menerima energi negatif
 24. Menyedari kewujudan energi di badan
 25. Falsafah (philosophy) Yin Yang
 26. Reiki itu sayang - (Love)
 27. Sayangi musuh kamu
 28. Attunement
 29. Kaedah memberi dan menerima attunement
 30. Kaedah attunement
 31. Menghantar dan menerima energi dengan tepat dan sempurna
 32. Selepas attunement Holistic Reiki
 33. Etika melatih Reiki
 34. Latihan Energi Reiki
 35. Sifat bersyukur
 36. Meditasi
 37. Latihan pernafasan
 38. Kaedah meditasi
 39. Kaedah latihan pernafasan (breathing exersice)
 40. Pantang larang meditasi
 41. Karma
 42. Kiraan Karma
 43. Jenis Karma
 44. Rawatan Reiki
 45. Panduan merawat dengan Holistic Reiki
 46. Merawat diri sendiri
 47. Rawatan jarak jauh
 48. Mengembalikan dan mengekalkan kesihatan
 49. Kaedah merawat penyakit
 50. Ketenangan jiwa
 51. Kebocoran Aura
 52. Merawat Aura
 53. Kaedah mengekalkan dan memulihkan energi
 54. Memenuhi kehendak
 55. Perawat yang sebenar
 56. Grounding / membuang energi
 57. Kata pengakhir
 58. Like and follow our facebook page
 59. Blog

Ebook - Holistic Reiki

Link muat turun
Google Playbooks: http://bit.ly/2IIBmi3
Apple iBookstore:
Kobo Books: http://bit.ly/2JYKnFt
Barnes and Noble: http://bit.ly/2JWY2wz
Smashwords: http://bit.ly/2IICL8j

(Also available other ebook stores)
Personal bio:
Name: Raja Mohamed Kassim
Location: Skudai, Johor, Malaysia
About me: Natural Healer, Reiki Master, Acupuncturist, and Thoduvarmam Healer…!
Interest: Spiritual, Mystics, Health, Thinking, Reading, Writing, blogging
Email: healerrmk (a) gmail.com

Academic:

Reiki Master – Usui Method
Kundalini Reiki Master
Diploma in Varma Touch - Thoduvarmam
Cert In Indian Acupuncture
Aura Cleansing – Chakra Therapy
Cert In Personal Psychology & Brain Learning Techniques

My social accounts

https://twitter.com/HealerRMK
https://plus.google.com/101467095586152519740
https://www.linkedin.com/in/HealerRMK

Personal: https://healerrmk.blogspot.com

Blog Bahasa Melayu


Social Bahasa Melayu

https://www.facebook.com/SimpleSpiritual
https://www.facebook.com/reikijohor
https://www.facebook.com/JohorInfo


Tamil Blogs

https://www.facebook.com/thoduvarmam
https://www.facebook.com/kavithaicoffee
https://www.facebook.com/theaarokiam
https://www.facebook.com/tamilbookstore

English Blogs

https://www.facebook.com/booksher

My Book blogs

https://merawat-penyakit-kencing-manis.blogspot.com
https://reiki-johor.blogspot.comPERCUMA
ISBN: 9781476432533
Tajuk: Agama yang sebenar
Pengarang: Raja Mohamed Kassim
Penerbit: Smashwords, Inc.

Assalamualaikum dan Salam sejahtera!
Alhamdulillah! 

Segala pujian bagi Allah SWT yang memberikan keupayaan dan panduan untuk menghasilkan ebook pertama saya yang berjudul “Agama yang sebenar” ini. Ebook ini merupakan hasil tafsiran daripada ebook bahasa Inggeris yang berjudul “ The true religion” hasil karya Bilal Philips. 

Apabila saya terbaca ebook asal yang berbahasa Inggeris, isi kandungannya telah memikat hati saya dan saya rasa ebook ini harus dibaca oleh setiap orang manusia. Lalu, saya cuba mentafsirkan ebook itu kepada Bahasa Melayu supaya isi kandungannya dapat disampaikan kepada orang-orang yang hanya mampu membaca Bahasa Melayu.

Wahai orang-orang yang beriman! Sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kamu… (Al-Baqara: 254)

Sekian,Terima Kasih
Raja Mohamed Kassim

Link muat turun
Google Playbooks:  http://bit.ly/2ED1usb 
Apple iBookstore: https://apple.co/2JZ3u20
Kobo Books: http://bit.ly/2JYjcu8
Barnes and Noble: http://bit.ly/2JVZNdm
Smashwords: http://bit.ly/2EByd1h ISBN: 9781370286355
Title: மௌனத்தின் சாரல்கள் (ஹைக்கூ கவிதைகள்)
Author: Raja Mohamed Kassim
Publisher: Smashwords, Inc.


வணக்கம்!
பல ஆண்டுகளாக இணையதளத்திலும், பேஸ்புக் பக்கத்திலும் நான் எழுதிய ஹைக்கூ கவிதைகளின் தொகுப்புதான் இந்த நூல். என்னை எழுத தூண்டிய இறைவனுக்கும், அவனது படைப்புகளுக்கும் நன்றி. என் கவிதைகளை வாசித்து அதை பாராட்டி மேலும் எழுத உற்சாகப்படுத்திய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. என் கவிதைகளை விமர்சித்து என் குறைகளை திருத்திக்கொள்ள உதவியை நல்லுங்களுக்கும் மிக்க நன்றி.

என் கவிதைகளை வாசித்துப்பாருங்கள், பின்பு உங்கள் கருத்துக்களை தெரியபடுத்துங்கள்.

அன்புடன்,
ராஜா முகமது காசிம்மௌனத்தின் சாரல்கள் - ஹைக்கூ கவிதைகள்

Download Links
Google Playbooks: http://bit.ly/2ECuX5y
Apple iBookstore: https://apple.co/2JZL54W
Kobo Books: http://bit.ly/2JTqDTn
Barnes and Noble: http://bit.ly/2JZMl8j
Smashwords: http://bit.ly/2IGELhCமௌனத்தின் வார்த்தைகள்
(காதல் கவிதைகள்)

ISBN: 9781370069279
Title: மௌனத்தின் வார்த்தைகள் - காதல் கவிதைகள்
Author: Raja Mohamed Kassim
Publisher: Smashwords, Inc.


வணக்கம்
பல ஆண்டுகளாக இணையதளத்திலும், பேஸ்புக் பக்கத்திலும் நான் எழுதிய காதல் கவிதைகளின் தொகுப்புதான் இந்த நூல். என்னை எழுத தூண்டிய இறைவனுக்கும், அவனது படைப்புகளுக்கும் நன்றி. என் கவிதைகளை வாசித்து அதை பாராட்டி மேலும் எழுத உற்சாகப்படுத்திய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. என் கவிதைகளை விமர்சித்து என் குறைகளை திருத்திக்கொள்ள உதவிய நல்லுங்களுக்கும் மிக்க நன்றி.

என் கவிதைகளை வாசித்துப்பாருங்கள், பின்பு உங்கள் கருத்துக்களை தெரியபடுத்துங்கள்.

அன்புடன்,
ராஜா முகமது காசிம்


மௌனத்தின் வார்த்தைகள் - காதல் கவிதைகள்

Download Links
Google Playbooks: http://bit.ly/2ED1CrP
Apple iBookstore: https://apple.co/2JZ4fbm
Kobo Books: http://bit.ly/2JYwoiz
Barnes and Noble: http://bit.ly/2JZIJ6q
Smashwords: http://bit.ly/2IKUgoF
திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்

திருக்குறளின் மருந்து அதிகாரத்தில், மனிதர்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ சில வழிமுறைகளையும், மனிதர்களுக்கு நோய்கள் உண்டாகும் காரணத்தையும், அந்த நோய்கள் வராமல் தடுக்கும் வழிமுறைகளையும். ஒருவேளை நோய்கள் உண்டானால் அவற்றை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகளையும் கற்றுத்தருகிறார் திருவள்ளுவர்.

மருந்து அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் கூறும் இந்த பத்து பாடல்களை புரிந்துகொண்டு வாழ்வில் கடைப்பிடித்தல். வாழ்நாள் முழுமைக்கும் எந்த நோயும் அண்டாமல் வாழலாம். ஒருவேளை தற்போது நோய் கண்டவராக இருந்தால் அனைத்து வகையான நோய்களும் நிச்சயமாக குணமாகும்.

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவள்ளுவர் எழுதிய மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு, இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப விளக்க உரை எழுத முயற்சி செய்கிறேன்.

அன்புடன்
ஹீலர் ராஜா முகமது காசிம்
healerrmk@gmail.com திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்

Download Links
Google Playbooks: http://bit.ly/2IIdI5k
Apple iBookstore: https://apple.co/2J9Gb4h
Kobo Books: http://bit.ly/2HcmzvK
Barnes and Noble: http://bit.ly/2J3mLOv
Smashwords: http://bit.ly/2IJS8xl

(Also available other ebook stores)